סתיו:2019-02-07T16:38:03+02:00
מחזור המיםכותנהUntitled-1   קופסה לטישוחלזונות מנייר טואלטפרצופים לסתיוציורים מעלי שלכתמד גשםמדליקים תפוזהדפסי עלים עלים נושמים סחף קרקעות  השתקפות ביוספירה אצטרובל שמים כחולים קשים בבורגזענן בבקבוק