תנאי שימוש ומדיניות החזרות

תקנון אתר

 1. אנו מודים לכם על שבחרתם לגלוש באתר או להשתמש באחד משירותיו. האתר מופעל על ידי ענבל ישראל.
 2. להלן, תוכלו למצוא את תקנון האתר, המאגד בתוכו את תנאי השימוש ברחבי האתר והוא מחייב את כל מי שבוחר להכנס לאתר ולעשות בו שימוש. אנא הקפידו לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. במידה ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו.
 3. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את הוראות תקנון זה ואנו ממליצים לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. תאריך עדכון התקנון מופיע בתחתית התקנון.
 4. מטעמי נוחות, האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

 1. תנאי השימוש וההשתתפות באתר
  • כניסה לאתר והגלישה בו משמעם קבלה והסכמה לכל התנאים הללו. במידה ואינכם מסכימים לתנאי תקנון זה, הנכם מתבקשים שלא לעשות בו כל שימוש.
  • אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי זה או אחר אלא שימוש אישי בלבד. ככל וברצונך לעשות שימוש מסחרי באתר, אנא פנה אלינו באמצעות אמצעי ההתקשרות המופיעים בהמשך תקנון זה.
  • הגלישה והשימוש בתכני האתר ו/או באחד מן התכנים המפורסמים על ידי החברה הינה באחריות המשתמש בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או הצעה ו/או מידע ו/או מאמר ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או עצה ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או רפואי פרטני או לחלופין, כתחליף לבדיקה עצמאית של השירות או המוצר המוצעים.
  • נאסר בזאת במפורש לנצל את האתר ו/או את תכניו ו/או מידע אודות גולשים אחרים ו/או אודות מפרסמים באתר לצורך שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או מסחרי או לשם הצעת הצעות מסחריות. פנייה מסחרית שכזאת מהווה הפרה חמורה של תקנון זה ותגרור נקיטה בהליכים משפטיים.
  • כמו כן, חל איסור חמור לחדור לאתר ו/או לשרת ו/או לכל חומר או לקבצי מחשב בו שלא כדין ו/או ללקט ממנו מידע באמצעות תוכנות אוטומטיות או כל יישום דומה ו/או לנצל את האתר לצורך הפעלת או שליחת וירוס, תוכנות עוינות או כל יישום אחר, ידני או אוטומטי, העלולים להזיק לאתר ו/או לצדדים שלישיים או למנוע מהם לעשות שימוש סביר באתר. כל שינוי, הנדסה חוזרת או עדכון של כל חלק באתר זה אסורים.
  • האתר רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה מראש או נימוק.

 

 1. העדר אחריות
  • מובהר ומודגש בזאת כי אין בתכנים הכלולים באתר זו, בכל פורמט שהוא, כדי להוות ייעוץ כלשהו או תחליף לייעוץ שכזה בכל נושא או תחום הדורש מומחיות או הכשרה מקצועית.
  • כל שימוש במידע או בתכנים המפורסמים באתר או על ידי החברה הנו באחריות הבלעדית של המשתמש בהם והוא נושא בסיכון המלא בכל הקשור אליהם. על המשתמש בתכני האתר לנהוג בהם ועל פיהם בזהירות מתאימה.
  • בעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד לגוף או לרכוש, בין אם ישיר או עקיף, מכל מין וסוג שהוא, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בגין השימוש במידע המוצג באתר, בין אם כחומר שיווקי/ פרסומי, בין אם כחומר מקצועי, בין אם בגין קישורים שהוצבו באתר ובין אם מתוכן אחר.
  • בעלת האתר לא תישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים או מוצרים שהאתר מציע לגולשים ו/או בגין התאמת האתר למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו האתר תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני האתר או על שירותים שהוא מספק.
  • האתר אינו מתחייב לשמור גיבוי של כל תוכן המאוחסן ו/או מופיע באתר. כמו כן, האתר רשאי להשבית את האתר, כולו או חלקו, לצורך תחזוקו, עדכונו, שדרוגו או לכל צורך אחר ולא יישא באחריות לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך.

 

 1. הגנת הפרטיות ושימוש במידע
 • במידה ותבקשו כי נציגי החברה ו/או לקוחותיה יחזרו אליכם לצורך קבלת פרטים נוספים ו/או ייעוץ ו/או הכוונה ו/או מידע נוסף או לצורך רכישת מוצרים או שירותים המתפרסמים באתר או בפרסומי החברה, תתבקשו למסור פרטים רלוונטיים כגון שמכם, כתובת הדואר האלקטרוני שלכם וטלפון באמצעות טופס מתאים.
 • פרטים אלה וכן פרטים נוספים אשר תמסרו לחברה במסגרת ההתעניינות בשירותים ו/או במוצרים המתפרסמים על ידה, יישמרו במאגר המידע שלנו. במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסויים יישמר אודותיכם או במידה והנכם מבקשים כי פרטיכם ייגרעו מן המאגר יש לפנות בדוא”ל israelinbal@gmail.com ופרטיכם יוסרו.
 • האתר לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם לאמור בתקנון זה ו/או בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות שלטונית.
 • עם מסירת פרטיך לאתר, הנך מסכים בזאת כי החברה ו/או מי מטעמה ו/או בהרשאתה, יהיו רשאים לפנות אליך, בין באמצעות דוא”ל, בין באמצעות הודעות לטלפון הנייד ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי ו/או עיוני ו/או אחר אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או נושאים ו/או פעילויות של החברה ו/או לקוחותיה של החברה ו/או של שותפיה העסקיים וכל מידע אחר בו סבורה החברה כי המשתמש ימצא בו עניין.

*בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע”י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.

 • בנוסף, האתר שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים.
 • ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש האתר ב”עוגיות” (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת “עוגיות” או במידה ואינך מעוניין כי האתר יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.
 • האתר נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, האתר אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד האתר. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.

 

 1. קניין רוחני
 • זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב האתר, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו האתר, בשם האתר, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לאתר בלבד.
 • אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה, לרבות בשם האתר, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת האתר. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתו הכתובה מראש של האתר.

 

 1. יצירת קשר
  • מידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם/ תוכלו ליצור עימנו קשר באמצעות עמוד צור קשר באתר

 

 1. שונות
  • האתר רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.
  • מבלי לגרוע מזכותו של האתר לנקוט בהליכים משפטיים, האתר שומר כל זכותו למנוע ולחסום את גישתם לאתר של גולשים או משתמשים אשר יפרו הוראות תקנון זה ו/או הוראות כל דין ו/או יעשו שימוש לרעה באתר- והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
  • מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד האתר ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 6 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.
  • לבית המשפט המוסמך בעיר ראשון לציון סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.
 2. שירותים המוצעים באתר
  • האתר מציע את הפעולות ו/או התכנים ו/או השירותים, כדלקמן: רכישת מוצרים, קבצי העשרה, ניסויים מדעיים עובדות וכיצ”ב, שיתוף ושליחת פריטים מן האתר על ידי המשתמש באמצעות דוא”ל ו/או רשתות חברתיות; הרשמה לדיוור (קבלת מידע תכני, שיווקי ופרסומי באמצעי מדיה שונים לפי בחירת המשתמש).
 1.  רכישת המוצרים באתר
 • רכישת המוצרים באתר כפופה למילוי התנאים המקדמיים המצטברים המפורטים להלן והמשתמש מצהיר ומתחייב, כי הוא מבינם והם מתקיימים לגביו במלואם:
 • המשתמש כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והמשתמש קטין (מתחת לגיל 18) או איננו כשיר לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס – יחולו במקרה כזה הוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”ב-1962.
 • המשתמש באתר הינו לקוח קצה פרטי הרוכש את המוצרים לשם שימוש ביתי, פרטי ומשפחתי בלבד. לא תתאפשר מכירה סיטונאית ובסיטונאות, ומובהר כי כל העתקה ו/או שכפול ו/או מכירה ו/או הפצה של המוצר לצדדים שלישיים אסור בהחלט ומהווה הפרה יסודית של הוראות תקנון זה.
 • המשתמש באתר הינו בעל כרטיס אשראי תקף , שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות (למעט כרטיס מסוג “דיינרס” או “דיסקבר”), וחברת האשראי אישרה את ביצוע העסקה ו/או בעל חשבון PayPal  פעיל.
 • המשתמש באתר הינו בעל תא דואר אלקטרוני פעיל ברשת האינטרנט.
 • בכפוף לעמידה בתנאים המפורטים בסעיף ‎8 לעיל מוזמן המשתמש לרכוש איזה מבין המוצרים המופיעים באתר בתמורה למחיר המופיע לצד כל מוצר במועד ביצוע ההזמנה. המחירים המופיעים באתר כוללים מע”מ אלא אם מצוין מפורשות. פרטים אודות המוצרים מופיעים ביחס לכל פריט בנפרד בדף שנפתח עם הקלקה על איזה מבין המוצרים. בעלי האתר רשאים לעדכן מעת לעת את מגוון המוצרים ומחיריהם. תמונות המוצרים המופיעות באתר הן להמחשה בלבד, באופן שייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בהן, לבין המוצרים שיסופקו בפועל כתוצאה מצילומם והצגתם על גבי מסך מחשב או מכשיר אחר.
 • לצורך ביצוע הזמנת מוצר באתר מתבקש המשתמש למסור שם מלא, כתובת וכתובת דוא”ל תקפה ופעילה (להלן: “המידע האישי”) וכן את פרטי כרטיס האשראי באמצעותו הוא מעוניין לשלם/פרטי חשבון PayPal  פעיל. מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית אשר בגינה שומרים לעצמם בעלי האתר את הזכות להגיש תלונה נגד המשתמש ו/או לתבוע ממנו נזקים שייגרמו לו, במישרין ו/או בעקיפין, כתוצאה ממסירת המידע הכוזב כאמור.
 • הזמנת מוצר באתר תושלם עם קבלת הודעה בדוא”ל על אישור ביצוע ההזמנה בכפוף לקבלת אישור על ביצוע העסקה מחברת כרטיסי האשראי הרלבנטית (להלן: “הודעת האישור”). יובהר, כי ביצוע הזמנה באתר אינו מהווה אישור על השלמת ההזמנה ורק עם קבלת הודעת האישור תאושר ההזמנה ויושלם ביצועה. לעניין ביצוע הזמנות לרכישת המוצרים יהוו רישומי המחשוב של בעלי האתר ראיה לכאורה למפורט בהם. שליחת האישור בדוא”ל מתבצעת באופן אוטומטי דרך חברת הדיוור עם אישור ביצוע העסקה. בשל כך יתכן עיכוב בדבר אישור ביצוע העסקה ולעתים הוא אף עלול להיכנס לתיקיית דואר זבל (SPAM) או קידומים (PROMOTIONS).
 1. אספקת המוצרים
 • המוצרים שנמכרים באתר הינם ‘מוצרים דיגיטליים’, אשר השימוש בהם כרוך בהדפסת/הורדת המוצרים למחשבו האישי של המשתמש (להלן: “המוצרים הדיגיטליים”).
 • המוצרים הדיגיטליים שנתקבלה בגינם הודעת האישור, יועמדו לטובת המשתמש בתצורה של קובץ אלקטרוני להורדה למחשבו האישי של המשתמש מיד לאחר אישור ההזמנה, ובנוסף הקובץ האלקטרוני כאמור ישלח גם לתיבת הדוא”ל של המשתמש (בהתאם לפרטים שהמשתמש מסר במסגרת תהליך הרכישה כמפורט בסעיף 3.3 לעיל). למשתמש תעמוד האפשרות להוריד ולפתוח את הקובץ הדיגיטלי הכולל את המוצר שנרכש על ידו בתוך 30 ימים ממועד העמדת המוצר להורדה/משלוח המוצר לתיבת הדוא”ל של המשתמש, לכל היותר. לאחר תקופה זו, הקובץ הדיגיטלי ינעל ולא יהיה ניתן לשימוש, כאשר למשתמש לא תהיה כל טענה כלפי בעלי האתר בעניין זה, לרבות כל דרישה להחזר כספי בגין המוצר.
 • בעלי האתר אינם אחראים לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתם, כדוגמת תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 • בעלי האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר שייגרם למשתמש ו/או למי מטעמו ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש ו/או ביצוע רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה ו/או עקב תהליך ההורדה ו/או ההדפסה של המוצרים באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שייגרמו מכל סיבה שהיא. בכפוף להוראות דיני הגנת הצרכן ומבלי לגרוע מכל הסעדים המגיעים להם על פי תקנון זה וכל דין שומרים לעצמם בעלי האתר את הזכות לבטל הזמנה שבוצעה באתר שבמסגרתה נגרם נזק כאמור לעיל.
 1. ביטול עסקת הרכישה על ידי המשתמש
 • ביטול הזמנה” – ביטול הזמנה על ידי משתמש באתר, בפנייה לבעלי האתר, בכפוף לדין ולתנאי תקנון זה, לאחר שהמשתמש ביצע הזמנה באמצעות מערכת ההזמנות של האתר, ולאחר שהמשתמש קיבל אסמכתא, על פי תנאיה ותנאי התקנון במלואו, בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א -1981 והתקנות שהותקנו לפיו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
 • פנייה לבעלי האתר לצורך ביטול הזמנה כאמור לעיל, תעשה בדואר אלקטרוני בכתובת israelinbal@gmail.com  או באתר. לצורך ביטול ההזמנה יש למסור את הפרטים הבאים: מספר הזמנה, שם לקוח, מספר טלפון נייד, כתובת דואר-אלקטרוני.
 • ביטול עסקה לגבי מוצרים קשיחים שלא עקב פגם או אי התאמה – ניתן לבטל הזמנה תוך, 14 (ארבעה עשר) יום מיום אישור ההזמנה (יום קבלת האסמכתא). בעבור הביטול כאמור בסעיף זה, יגבו בעלי האתר (או מי מטעמם) באמצעות כרטיס האשראי שמספרו נמסר לבעלי האתר על ידי המשתמש, דמי ביטול בסך של 100 (מאה) ש”ח או בסך של 5% (חמישה אחוזים) משווי ההזמנה הכולל, לפי הנמוך מביניהם, וזאת כמתחייב בחוק הגנת הצרכן.
 • בכל מקרה, בעלי האתר יהיו רשאים, על פי שיקול דעתם ובהתאם לדין, לגבות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם (ולמעט במקרה של ביטול העסקה עקב פגם או אי התאמה).
 • סייגים לזכות הביטול: לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן (לרבות חדרי בריחה בהתאמה אישית) וכן מוצרים הניתנים להקלטה, העתקה ושכפול שהצרכן פתח את אריזתם המקורית, לרבות מוצרים דיגיטליים.
 • בכל שאלה הקשורה לביטול העסקה, בירורים, החלפות, החזרות וכד’ יש לפנות אל בעלי האתר בהתאם לפרטי הקשר המפורטים בסעיף 4.7 לעיל
 • בעלי האתר יהיו רשאים לבטל עסקה כולה או חלקה בנסיבות להלן:
 • במקרה ונפלה באתר טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר המוצג באתר ובין אם בתיאור המוצר כפי שהוצג באתר;
 • במקרה של כוח עליון, כהגדרתו לעיל, המונע את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
 • אם התברר לבעלי האתר כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית ו/או שאיננה בהתאם להוראות תקנון זה של המשתמש ו/או מי מטעמו;
 • הודעה על ביטול המכירה תימסר למשתמש בטלפון ו/או בכתב לכתובת אותה ציין הלקוח בעת ביצוע העסקה או בעת ההרשמה לאתר. במקרה זה, תבוטל העסקה ובעלי האתר ימנעו מחיוב כרטיס האשראי של המשתמש או ישיבו לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי בעלי האתר בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

עדכון אחרון: 02.01.2022

דילוג לתוכן