שקיתעסוקה מיועדת לילדי גן ויסודי

דרך נוספת ומענינת  לצייר במקום דף לבן וטושים.

 

מה מכניסים לשקית?

דפי בריסטול שחורים

גירים לבנים

גירים צבעוניים