%d7%97%d7%a9%d7%9e%d7%9c-%d7%a1%d7%98%d7%98%d7%99צנצנות שלגמחזור המים פתית שלגמדליקים תפוז נורה על פליס עטלף ממטריה ענן בבקבוק שכמיה ממטריה מים צפים על שמן מד גשםקופסה לטישו
Advertisements