תוף מקפה

הדרכה להכנת תוף מפוסת פח של קפה נמס. יצירה קלה לילדים