נחש פרעה

ניסוי מפתיע שדורש קצת סבלנות.
התוצאה – מפתיעה!