ענן בבקבוק

איך נוצרים עננים והאם אפשר להכין ענן גם בכיתה, בגן או בבית?