הדברה ביולוגית – חיות בשירות האדם:

רבות נאמר ונכתב אודות ההדברה וכימית וסכנותיה לאדם ולסביבה. אחת החלופות המיושמות כבר היום היא הדברה ביולוגית - שימוש ביצורים חיים שונים שמחסלים את המזיקים. החקלאות כיום מתקדמת מאוד. קיימות טכנולוגיות ופיתוחים חדשים שמקלים מאוד על חיי החקלאי ומסייעים לו רבות. יחד עם זאת, עדיין ישנם מזיקים רבים שפוגעים ביבול ובשדות וגורמים לנזקים קשים לחקלאים. [...]