איזו ביצה היא זו?

בניסוי הבא נראה איך אפשר לגלות בקלות, האם הביצה היא ביצה קשה או ביצה רכה. החומרים הדרושים: ביצה קשה וביצה רכה (טריה שלא בושלה) שתי צלוחיות קטנות מהלך הניסוי: הביטו על שתי הביצים ונסו ונחש איזו מהביצים היא הביצה הקשה. הניחו כל ביצה על גבי צלוחית (כך, תמנעו מהביצים להתגלגל לרצפה בזמן הסיבוב) סובבו כל [...]