אורות הצפון – אורורה בוריאליס

האורורה היא תופעת טבע מדהימה בה נראים אורות מרקדים בשמי הלילה בצבעי ירוק ורוד כחול וסגול. את האורורה ניתן לראות בקטבים. לאורורה הקוטב הצפוני קוראים אורורה בוראליס ובקוטב הדרומי אורורה אוסטרליס. בקוטב הדרומי האורורה מופיעה מעל אנטארטיקה בלבד, ולכן, אלא אם כן אתם מדענים חוקרים אורות הצפון יותר נגישים. בעבר הקדמונים האמינו שהאורורה היא [...]