סוכות2019-02-07T16:37:59+02:00

שרשרת מגן דודשבעת המיניםקישוט תלויכדורי צמרשרשראות לב לסוכה