כל ערכות היצירה נמכרות במארזים של 10 יחידות.
המחירים הם למארז.