מתאים מטרום  חובה ומעלה.

שעון חול המודד זמן של 3 דקות.

Advertisements