המחיר למארז של 10 חיתוכי יונה גדולי םו10 חיתוכי יונה קטנים