הכרות ראשונית עם שלושת מצבי הצבירה והתכונות המאפיינות של מצב צבירה

משימה לתלמיד – נפח

משימה לתלמיד – כמות

Advertisements