שקית תה מעופפת

בניסוי המדעי הפעם ניקח שקית תה ונדליק אותה.
החומר ממנו עשויה השקית נשרף כמעט לחלוטין ומה נותר ממנו ימריא באוויר!

נחש מסתובב

נראה בעיניים איך אויר חם עולה למעלה בזכות הנחש שלנו