שקיתעסוקה מתאימה לגילאי גן, יסודי וגם למבוגרים, תלוי בדרגת הקושי

עובדת על מיומנויות של סבלנות, ראיה מרחבית, חשיבה הנדסית ועוד..

 

מה מכניסים לשקית?

טנגרם (אפשר לקנות בחנויות המשחקים או להדפיס בבית ולניילן)

דפים עם דוגמאות מודפסות

קישורים להדפסת דוגמאות:

דפי דוגמאות טנגרם להדפסה