עיקרון מדעי: התפשטות חומרים בחוםמד אהבה

Science_smiley_face מתאים מכיתה א ומעלה. 

עלות ליחידה 30 ש"ח

חזרה לציוד וחומרי עזר