עיקרון מדעי: אשליות אופטיות

הורד (4) מתאים מגן חובה ומעלה.דג במים קטן

העלות למארז של 10 יח' 27 ש"ח

העין שלנו "מצלמת" את העולם והמח שלנו מאחד את כל התמונות לסרט אחד רצוף.

העין שלנו אינה מצליחה לעקב אחרי שינויים מהירים מדי. לכן, כאשר אנחנו מסובבים את השיפוד במהירות, אנחנו "חושבים" ששתי התמונות הן למעשה תמונה אחת. על אותו עיקרון פועל הקולנוע. מראים לנו רצף של תמונות שמשתנות במהירות והמוח שלנו לא מבחין בהפסקות שבין התמונות ומפרש אותן כתנועה רציפה, הקצב שבו נהוג להשתמש בסרטים הוא 24 תמונות לשנייה. 

חזרה לערכות המדע