עיקרון מדעי: לחץ אווירפילם

Science_smiley_face מתאים מכיתה ב ומעלה. 

עלות לקופסת פילם: 2.8 ש"ח.

*מעולות להכנת טילי לחץ אוויר.

חזרה לציוד וחומרי עזר