שקיתעסוקה מיועדת לילדי גן ויסודי

עובדת על מיומנויות של סבלנות, דיוק ומוטוריקה עדינה.

 

מה מכניסים לשקית?

פלסטלינה צבעונית

דפי הדרכה

 

 

 

קישורים להדפסת הדרכות:

חיות מפלסטלינה

דמויות וחפצים שונים

היפופוטם מפלסטלינה 

חיות מפלסטלינה – בעברית

חיות ודמויות מפלסטלינה – בעברית