התאימו את מצב הרוח של גילי וגילה למצב הרוח שלכם.faces2

הורד (4) מתאים מטרום חובה ומעלה. 

חזרה לערכות היצירה

סרטון הדגמה:

הוראות הכנה:

חזרה לערכות היצירה